Психолого-медико-педагогічна консультація

Сахновщинська районна психолого-медико-педагогічна консультація створена на постійно діючій основі при районному відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації відповідно до наказу відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації від 27.10.11 року № 510 «Про затвердження Положення про районну психолого–медико-педагогічну консультацію відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації». Консультація працює з дітьми з особливими освітніми потребами, допомагає їм у організації індивідуального навчання (за умови, якщо дитина не може навчатися у масовій школі), надає рекомендації щодо визначення навчальної програми, за якою дитина навчатиметься індивідуально, або ж допоміжного навчального закладу відповідного типу, що буде влаштовувати дитину та батьків.

Склад районної психолого-медико-педагогічної консультації:

 1. Дігтяр Марія Сергіївна – завідувач районної ПМПК
 2. Зражевська Анна Сергіївна – практичний психолог
 3. Шаповалова Лариса Іванівна – логопед
 4. Гусєва Любов Василівна – лікар-психіатр
 5. Фінтісов Віктор Павлович – лікар-невропатолог

Діагностичні засідання ПМПК відбуватимуться один раз на квартал за необхідності у кабінеті психологічної служби при Сахновщинській гімназії.

Приходячи на діагностичне обстеження дитина обов’язково повинна бути з батьками (уповноваженими особами) або ж з вчителем (за письмовою згодою батьків) та попередньо пройти медичний огляд (картка стану здоровۥя і розвитку дитини), а також представити консультантам:

 • свої робочі зошити з математики та української мови, (малюнки, якщо дитина дошкільного віку);
 • «Картка стану здоров’я дитини» (надається у комісії перед діагностуванням);
 • свідоцтво про народження.

Після обстеження дитини консультанти приймають колегіальне рішення та пропонують батькам організацію навчання дитини відповідно до її розвитку. Консультанти РПМПК не встановлюють діагноз, вони лише узагальнюють та систематизують висновки лікарів та визначають стан розумового розвитку дитини, рекомендують відповідну корекцію розвитку та навчальну програму, за якою дитина найефективніше навчатиметься:

 • програма загальноосвітньої школи,
 • програма допоміжної школи;
 • програма для дітей із затримкою психічного розвитку.

‼!* Інформація, якою володіють консультанти психолого-медико-педагогічної консультації конфіденційна, а тому сторонні особи (ті, що не задіяні в навчально-виховному процесі конкретної дитини) на діагностичному засіданні присутні бути не можуть.


Районна психолого-медико-педагогічна консультація керується наступними нормативними документами:

 • - Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99р. стаття 29 про права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.
 • - Закон України від 2000 р. № 19 «Про психіатричну допомогу» ст. 143
 • - Постанова КМУ від 12.10.2000 р. № 1545 «Про схвалення концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
 • - Постанова КМУ від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
 • - Постанова КМУ від 05.07.2004р. № 848 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
 • - Наказ МОН № 691 від 02.12.2005р. «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю»
 • - Наказ МОН від 07.07.2004 № 569/38 «Про Положення про центральну та республіканську, обласні, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»
 • - Наказ МОН від 03.11.2004 р. № 849 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»
 • - Наказ МОН та МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 р. «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу»
 • - Наказ МОН від 20.12.02р. № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ (із змінами згідно наказів МОН № 61 від 05.02.2003 р., № 797 від 15.10.2004р.)»
 • - Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 01.06.2005 № 900/2005

Особливу увагу консультація приділяє дітям, які навчаються за індивідуальною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району, надає методичну допомогу педагогічним працівникам щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами з цією формою навчання. Індивідуальне навчання організовується відділом освіти на підставі заяви батьків, висновку лікарсько-контрольної комісії, рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації (рекомендація навчальної програми). Індивідуальне навчання дітей з особливими потребами відбувається за індивідуальною навчальною програмою, розробленою відповідно до можливостей дитини, погоджена з батьками у вигляді особистого підпису під розкладом занять.

Навчальна програма індивідуального навчання може бути:

 • š загальноосвітньої школи;
 • š допоміжної школи;
 • š програма для дітей із затримкою психічного розвитку.

Важливість «Картки стану розвитку і здоров’я дитини» при індивідуальній формі навчання і повторному проходженні ПМПК

Щодо порядку застосування «Картки стану здоров’я і розвитку дитини» під час проходження ПМПК дитиною з інвалідністю, яка навчається за індивідуальною формою та повторного обстеження в психолого-медико-педагогічній консультації.

«Картка стану здоров’я і розвитку дитини» є обов’язковим документом для експертної оцінки стану психофізичного розвитку дитини, яка здійснюється під час психолого-педагогічного вивчення в ПМПК.

Така норма закріплена в Положенні про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації (п.п.4.2.2.,4.2.7. наказ МОН за №569/38 від 07.07.2004) та Проекті змін до нього (сайт Міністерства освіти і науки України, Проект змін до названого Положення, п.4.2.2.), наказах відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про районну психолого-медико-педагогічну консультацію відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації» за № 510 від 27.10.2011, «Про внесення змін до наказу відділу освіти Сахновщинської РДА від 27.10.2011 № 510» за № 151 від 26.03.2012. У «Картці стану здоров’я і розвитку дитини» фіксуються результати медичного, педагогічного, логопедичного і психологічного обстеження, які проводяться відповідними фахівцями на етапі підготовки дитини до проходження експертного засідання в ПМПК. Такі дані разом з даними психолого-педагогічного вивчення, що здійснюється фахівцями безпосередньо в ПМПК, стають об’єктивною інформаційною базою для висновків і рекомендацій щодо особливих освітніх потреб дитини та форми їх реалізації.

«Картка стану здоров’я і розвитку дитини» дійсна для заповнення в тих начальних закладах системи освіти, охорони здоров’я, в яких дитина навчалася, лікувалася, консультувалася. У разі, коли дитина не відвідувала жодного навчального закладу або була відсутня в ньому протягом тривалого часу, попереднє логопедичне, педагогічне, психологічне вивчення її здійснюється фахівцями ПМПК, медичне – лікарями поліклініки чи інших закладів медичного профілю, в яких дитина перебувала протягом поточного року.

В окремих випадках розділи «Картки стану здоров’я і розвитку дитини» можуть підтверджуватися медичними довідками відповідних фахівців або виписками з Медичної картки дитини, перенесеними у відповідні розділи «Картки стану здоров’я і розвитку дитини» лікарями навчальних та навчально-реабілітаційних закладів, вихованцем якого була дитина.

Відповідно до чинного законодавства («Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказ Міністерства освіти і науки України № 732 від 20.12.2002 р.) індивідуальна форма навчання рекомендується дитині за згодою батьків, переважно, у таких випадках:

- необхідності навчання з випробувальним терміном, з метою тривалого вивчення дитини та уточнення, підтвердження (чи не підтвердження) безпосередньо в учбовій діяльності стану її психофізичного розвитку, потенційних можливостей засвоєння нею знань і умінь, опанування змістом, передбаченої ПМПК, навчальної програми, здатності навчатися в умовах класно-урочної системи;

- якщо дитина з певних об’єктивних причин, а саме: через відсутність у навчальному закладі умов для забезпечення рівних можливостей у доступі до освітніх послуг, за станом здоров’я, здатністю до самообслуговування, – не може навчатися в класно-урочній системі в загальноосвітній школі.

Індивідуальна форма навчання передбачає різні форми і залежно від особливостей психофізичного розвитку дитини та за бажанням батьків може здійснюватися вдома або в школі з різною мірою інтегрування у навчальний процес (повне, часткове, комбіноване) і потребує відповідних дій адміністрації школи, вихованцем якої є дитина (призначення вчителів для індивідуального навчання, розкладу індивідуальних занять, системи контролю за їх проведення тощо).

Надання індивідуальної форми навчання потребує щорічного повторного обстеження дитини до часу, поки навчання в індивідуальній формі буде їй потрібне. При цьому Витяг з протоколу засідання ПМПК є підставою для фінансування праці вчителя, який буде здійснювати це навчання. Такий документ необхідний органам управління освітою для планування фінансової діяльності у наступному навчальному році.

Крім цього за чинними нормативно-правовими актами індивідуальне навчання покладає на педагогів школи, які навчали дитину, відповідальність за його результати. У зв’язку з цим педагоги повинні вести динамічне спостереження за особливостями навчальної діяльності такої дитини, рівнем її успішності і робити обґрунтовані висновки щодо доцільності чи недоцільності продовження такого навчання в запропонованих умовах і визначеним типом програми.

У випадках, коли проходження повторного обстеження в ПМПК необхідне з метою отримання витягу з рекомендаціями щодо продовження навчання за індивідуальною формою в наступному навчальному році, яке в поточному році проводилось в одному з навчальних закладів систематично і без перерв, і стосується дитини, стан психофізичного розвитку якої залишається стабільним (наприклад, тяжка форма ДЦП) і не потребує уточнення і перевірки практикою програми її подальшого навчання, основою для аналізу оцінки стану дитини і її потенціалу розвитку в ПМПК має бути психолого-педагогічна характеристики з даними про результати динамічного спостереження та оцінкою успішності. Така характеристика підтверджується рішенням Педагогічної Ради та завіряється директором навчального закладу. У такому разі «Картка стану здоров’я і розвитку дитини» може не оформлятися.

Якщо ПМПК має сумніви щодо стабільності стану здоров’я такої дитини та сумлінності сім’ї в отриманні їхньою дитиною необхідних медичних реабілітаційних послуг, вона має право вимагати додаткових медичних довідок або пред’явлення Медичної картки дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 2113

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.